Hodnoty, které ctím a prolínají se mým pracovním i osobním životem…

[pagelinks „http://www.robertslovak.cz/reference/“ „Reference“ „Reference…“   „http://www.robertslovak.cz/spoluprace-spolupracujte/“ „Spolupráce“ „Spolupracujte…“   „http://bit.ly/ZlMogw“ „Staňte se Mistrem Života“ „Staňte se Mistrem Života…“]

 

Mé jméno je Robert Slovák

Mou misí je pomoci lidem vydělávat více peněz, získat svobodu a žít život, jaký skutečně chtějí – život bez hranic – prostřednictvím koučinku, mentoringu a network marketingu.

Věřím v následující hodnoty, které mi dávají hluboký smysl a se kterými rezonuji…

Ať už se společně potkáme při koučinku, mentoringu či společně budeme spolupracovat, můžete očekávat, že se následující hodnoty budou prolínat naší vzájemnou komunikací a interakcí.

 

1) ČESTNOST & SLUŠNOST

Součástí jakéhokoliv hodnotného úspěchu je čestnost a slušnost při jednání, komunikaci a spolupráci s obchodními partnery, spolupracovníky a kolegy.

Jsem přesvědčen, že se vždy vyplácí jednat čestně a řídit se tím, co je etické a správné.

„Je to čestné vůči všem, kterých se to týká?“ a „Jednám ve smyslu fair play?“

Věřím tomu, že každý člověk je hoden respektu, a zaslouží si slušné zacházení a příležitost uspět a to v plném rozsahu jeho či jejího potenciálu.

 

2) PRAVDA & POCTIVOST

Říká se, že s pravdou a poctivostí nejdál dojdeš.

Ale dbát na pravdomluvnost a morálku není vždy snadné, když se místo toho nabízí přikrášlit si pravdu nebo nejednat zcela poctivě.

Existují dvě cesty, jedna snadná a druhá správná.

Věřte však tomu, že když svými slovy, pravidly, hodnotami i chováním, ukážete, jak jste zásadoví, tak neskutečně vzroste Váš osobní kredit a důvěra ve Vaši osobu.

INTEGRITA

Dělám to, co je správné, nikoliv jen to, co funguje.

Svůj úspěch neměřím jen skrze ekonomické výsledky, ale rovněž také prostřednictvím respektu a důvěry, které má činnost vytváří.

 

3) SVOBODA & ODPOVĚDNOST

Svoboda a odpovědnost, jednoho bez druhého nelze dosáhnout, jdou ruku v ruce. Nejde jen o svobodu projevu, názoru, pohybu.

Především jde o svobodu rozhodnout se, jak bude vypadat náš život bez ohledu na to, co si myslí ostatní a za předpokladu, že ostatní neomezujeme.

Chceme-li získat svobodu, musíme převzít a unést odpovědnost za sebe, své chování, svůj život.

Tíha odpovědnosti a její překonání nakonec vede k nekonečné svobodě – životu bez hranic.

Převzetí osobní odpovědnosti zaručí, že se věci/projekty a sny uskuteční – znamená to tedy přestat mluvit a začít jednat.

Udělat první krok. Nečekat, až se něco stane, nebo někdo jiný začne být aktivní.

Dát věci do pohybu.

Tím, že navíc pomáhám dalším lidem, aby převzali svou vlastní odpovědnost a pomohli si sami, mám další možnost pro akceleraci individuálního, ale i sdíleného úspěchu.

VOLNÝ TRH

Samotnou kapitolou SVOBODY je volný trh.

Jsem hrdý zastánce svobody a svobodného podnikání.

Je totiž jasně prokázáno, že ekonomický pokrok a zlepšení socio-ekonomické situace jednotlivce lze jednodušeji dosáhnout v zemi, kde existuje volné tržní hospodářství a kde lidé mají důvod dosahovat svých cílů a snů, mířit na něco lepšího ve svých životech než na průměrnost či prostřednost.

Pevně věřím, že právě čestní podnikatelé, kteří nejsou svázání byrokratickými nařízeními, jsou hybnou silou, která pomáhá zlepšit svět.

  • Je to podnikatel, který řeší problémy.
  • Je to podnikatel, který vytváří pracovní místa.
  • Je to tvořivost a vynalézavost podnikatelů, jež mohou vyřešit různé problémy světa.

Tam, kde existuje volný trh a podnikatelé, lidé rostou a prosperují.

Tam, kde není, chudnou.

 

4) SILNÁ PARTNERSTVÍ

Vždy se snažím dělat to, co je nejlepší pro všechny mé partnery v dlouhodobém horizontu způsobem, který zvyšuje důvěru.

Na vrchol se člověk nedostane sám. Úspěch není hra samotářů, ale naopak týmů.

Jeden z pilířů, na kterém si dávám záležet, je budování oboustranně prospěšných a pevných vztahů, založených na vzájemné úctě, toleranci, důvěře a porozumění.

„Podpoří cokoliv, z toho co dělám, vzájemné přátelství a důvěru?“ a „Je to prospěšné pro všechny zúčastněné?“

SPOLEHLIVOST

Co je slíbeno, je dodrženo. Slíbeno je jen to, co je možné splnit. Příslib je pokládán za závazek.

Chci se každý den probouzet s nezlomným přesvědčením, že má práce stojí na pevných základech splněných slibů.

 

5) TVOŘIVOST & INOVACE

V neustále se měnícím prostředí podnikání a internetu je tvořivost a inovace nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti.

Jak se však připravit na něco, co nedokážete dopředu vidět?

Nejlepší přípravou na budoucí změny je být tím, kdo budoucnost vytváří.

Stanovení si vlastních standardů a směru, kterým se chceme ubírat – to je způsob vytváření budoucnosti a je to i způsob, jak se dlouhodobě udržet v čele.

Jsem budovatel, stavitel, vizionář a povzbuzovatel.

Očekávám změny, reaguji na ně rychle, přijímám opatření tak, aby byla práce dokončena.

Povzbuzuji kreativitu a inovaci.

 

6) DOBRÉ vs. SKVĚLÉ

Každá práce, která stojí za to, aby byla udělána, stojí za to, aby byla udělána dobře.

Ale co znamená udělat něco dobře? Stačí to?

Nebo jde o to překonávat vlastní mety, omezení a hranice?

Je mnoho dobrých věcí kolem nás, ale jen málo výjimečných.

Kam míříte? Na kupku hnoje nebo na měsíc?

Ať už dělám cokoliv, usiluji o dokonalost.

Mám zaměření na neustálé zlepšování, rozvoj a dosažení osobních a týmových cílů.

Na druhou stranu neodkládám věci pro falešnou snahu o dokonalost, v případech že dobré, je dostatečně dobré, když skutečným znepokojením je nějaký druh strachu, tak jak to dělá mnoho lidí…

 

7) OTEVŘENOST & DŮVĚRA

Otevřená, přátelská, věcná, jasná a včasná komunikace o všech důležitých dějích a situacích vytváří základnu pro spolupráci opírající se o vzájemnou důvěru.

Otevřená komunikace směrem ke společnému cíli otevírá nekonečné obzory.

Krátkozraké zatajování informací je slepá ulice, nebo cesta do pekla.

Uvědomuji si, že důvěra, je základem pro všechno, co dělám, stejně jako pro dosažení úspěchu.

Přečtěte si, co o mě říkají druzí

 

8) VRACET POŽEHNÁNÍ

V mém životě je v poslední době více požehnání, než tomu bylo kdy dříve.

A protože nevěřím tomu, že bych měl tento cyklus přerušit, rozhodl jsem se „poslat to dál“ – energie musí stále proudit.

Věřím na princip „dej a bude ti dáno“ a tak spolupracuji s několika charitativními organizacemi, kterým na pravidelné bázi přispívám.

Pokud s Vámi rezonují jejich poslání a víze, tak se klidně přidejte:

  • www.unicef.org / www.unicef.cz
  • www.amnesty.cz
  • www.sos-vesnicky.cz

 

Zůstaňte se mnou ve spojení…

Zlepšete svůj život.
Registrujte se hned!