Poslání a Vize mého Podnikání Slovak Enterprise…

Poslání…

Posláním mého Podnikání je pomoci lidem vydělávat více peněz, získat svobodu a žít život, jaký skutečně chtějí – život bez hranic…

Vize…

Má Vize je Pomoci 20-ti Jednotlivcům či Rodinám k jejich Svobodě, Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

.

Poslání a Vize - Slovak Enterprise

.

OBSAH:

 1. Poslání & Osobní Životní Mise…
 2. Vize 2020 (a dále)… [Detailněji]
 3. Proč chci této Vize dosáhnout?
 4. Jak s tím souvisí Vaše rodina?
 5. Dílčí cíle, kterých chci cestou k naplnění Vize dosáhnout…
 6. Jak dojde k naplnění Vize?

.

Poslání & Osobní Životní Mise… [Detailněji]

Má osobní mise ukazuje na účel bytí a poslání mého podnikání, stejně jako se od něj odvíjí má Vize a dílčí cíle

Má Životní Mise, stejně jako Poslání mého Podnikání, je pomoci lidem vydělávat více peněz, získat svobodu a žít život, jaký skutečně chtějí – Život bez hranic…

Svou Misi a Poslání mého podnikání naplňuji s pomocí:

Koučinku, MentoringuNetwork Marketingu

.

Ač se s Vámi o své nejlepší znalosti a zkušenosti dělím skrze:

 

Uvědomil jsem si, že tím Pravým a Skutečným Produktem, který lidem přináším, je:

Život bez hranic…

Možnost Žít Život bez omezení, strachů a podle svých pravidel…

.

Nejsou to všechny ty informace, které na mém webu najdete.

Je to něco mnohem, mnohem cennějšího…

Jde o skutečnou a trvalou proměnu sama sebe, kterou zažijete, jakmile nad rámec poskytovaných informací využijete mé Osobní Vedení: 

 • Konzultace & Koučink
 • Mentoring…

 

A to vše zabalené v té nejvyšší a nejužší formě spolupráce: NETWORK MARKETING
Dlouhodobá spolupráce v oblasti Network Marketingu, má větší a vyšší hodnotu v tom, že Vám osobně pomohu růst, zlepšovat se, naplnit Vaše sny či vizi, dosáhnout úspěchu za hranice Vašich nejdivočejších snů…

A nakonec kompletně a zcela Vlastnit Váš Život & Žít Váš vlastní Život bez hranic…

.

Jinými slovy to znamená, že Vám osobně pomohu získat:

 1. Více peněz – nejdříve Extra příjem v podobě pár tisícikorun, postupně však trvalý zdroj pasivního příjmu, který Vám umožní nekompromisní svobodu voleb a možností…
 2. Více svobody – jakmile vybudujeme Váš pasivní příjem, získáte mnohem více času, stejně možnost rozhodovat se podle svých vlastních pravidel a nejniternějších tužeb a přání…
 3. Více klidu, radosti & štěstí – jestliže má člověk vytvořen trvalý zdroj pasivního příjmu, má svou svobodu a možnost žít život podle svých vlastních pravidel, tužeb a přání, naplní to každého bezbřehým klidem, vnitřní radostí a štěstím…

.

Vize 2020 (a dále)… [Detailněji]

Vize je hodnotný ideál. Vize je představa budoucího žádoucího a ideálního cílového stavu…

Mou Vizí je Pomoci 20-ti Jednotlivcům či Rodinám k jejich Svobodě, Finančnímu Zabezpečení & Nezávislosti…

Což jinými slovy znamená…

Pomoci těmto 20-ti dobrovolníkům, kteří pro svou Svobodu & Finanční Nezávislost hoří vášní, ZÍSKAT MINIMÁLNÍ PASIVNÍ PŘÍJEM na „vedlejšák“ OKOLO 65 000 Kč / měsíčně EXTRA k jejich současnému měsíčnímu příjmu a dopomoci jim k lepšímu životního stylu…

.

Má Vize představuje cíl, který se promítá ve všem, co dělám…

Veškerá má kreativní tvorba v podobě článků, ebooků či audio knih, nebo jiných vzdělávacích či projektových aktivit či tvorba nástrojů, je a bude podřízena jedinému cíli…

Poskytnout Vám silnou a neochvějnou podporu pro dosažení či rozšíření Vašeho vlastního „Života bez hranic“…

.

Proč chci této Vize dosáhnout?

Ten skutečný důvod „PROČ by Vize mělo být dosaženo“, je mnohem důležitější než vědět „co je samotnou Vizí“ a „jak ji naplnit“.

Důvody a Ideje hrající ve prospěch dosažení Vize…

 • Protože mám vášeň pro svobodua věřím, že jakmile těmto 20 rodinám či jednotlivcům pomohu k pasivnímu příjmu, finanční nezávislosti a životu bez hranic, budou mít více možností voleb a svobody ve svém životě, stejně jako budou mít láskyplnější vztahy, pevnější zdraví, více štěstí a radosti…
 • Protože mám vášeň pro osobní rozvoja věřím, že aby člověk mohl vybudovat pasivní příjem, finanční svobodu a život bez hranic, budou muset projít určitým osobním rozvojem – pozitivní proměnou sama sebe, což se rovněž pozitivně odrazí na prostředí, ve kterém žijí, komunitě, které jsou součástí, jejich vlastní rodině a výchově dětí…
 • Protože miluji přírodu – a věřím, že pasivní příjem stejně jako finanční nezávislost lze vytvořit na základě SOULADU s přírodou – poskytováním a užíváním ekologicky šetrných produktů a služeb. Lze tak dosáhnout obojího – dosáhnout pasivního příjmu a s tím finanční nezávislosti, stejně jako pomoci přírodě…
 • Protože mám vášeň pro cestovánía věřím, že finanční nezávislost lidem umožní cestovat více a bez omezení, poznat exotické krajiny, odlišné kultury a jejich zvyky a ochutnat neobvyklé pokrmy – vytvořit si nové přátele, získat nadhled a větší moudrost a být méně xenofobní

.

Věřím tomu, že osobní rozvoj, finanční nezávislost, svoboda a cestování lidem umožní být ohleduplnější k přírodě, být přínosem pro další lidi a více si pomáhat, přijít s novými vynálezy, přestat vykořisťovat zdroje, které máme a zachovat krásu současného světa pro budoucí generace…

.

Idealistický důvod PROČ by Vize měla být naplněna: Vaše Rodina & Stát…

Rodina je základem státu a společnosti…

Rodina je tou nejmenší společenskou buňkou, jež je schopna samostatně zajistit mnoho věcí, které dnes mnohdy neefektivně zajišťují obsáhlejší společenské celky – obec, kraj či stát…

Silná a funkční rodina je základem silné společnosti a dobře fungujícího státu…

Silná a funkční rodina je základem pro vychování silných a zodpovědných jedinců a vzorem pro budoucí rodiny…

Stejně tak jako je silný jedinec základním prvkem silné rodiny a silného státu.

.

Funkční rodina poskytuje zázemí, bezpečný přístav a vliv na základě příkladu:

 • Jednak v rámci vzájemného vztahu partnera & partnerky,
 • podobně při výchově a rozvoji potomků,
 • ale i směrem k dalším lidem v komunitě, se kterými je tato rodina v kontaktu.

.

Jakmile pomůžeme 20-ti rodinám zlepšit jejich životní standard, dojde k uskutečnění pozitivních změn – nejdříve na úrovni samotné rodiny…

.

 • Změní se prostředí a atmosféra v dané rodině,
 • rodina samotná bude mít lepší vztahy mezi sebou,
 • budou šťastnější, silnější a zdravější,
 • pozitivní prostředí a atmosféra umožní, aby z dětí vyrostli schopní lidé…

.

Jen u toho však nezůstane…

Schopní lidé se zdravým sebevědomím, osobní odpovědností, pevnými hodnotami a charakterem, budou příčinou pozitivních změn na celospolečenské úrovni…

Zlepší se všeobecná nálada ve společnosti, bude více šťastnějších lidí. Dojde ke změnám ve školství, zdravotnictví a státní správě. Bude více skvělých produktů a služeb, zlepší se životní standard na celospolečenské úrovni. Stejně jako budou přebytky pro charity a neziskové organizace.

.

Dílčí cíle, kterých chci cestou k naplnění Vize dosáhnout…

 • INSPIROVAT 10 000 lidí k zvýšení své osobní víry, k překonání svých strachů a omezení a k prvnímu kroku na cestě ke svým snům…
 • POMOCI 1 000 lidem vymanit se z prostřednosti a stát se Inspirativními Lídry a Mistry ve svém oboru…
 • NAVÁZAT se 100 lidmi úzkou spolupráci, pomoci jim excelovat a být přínosem pro svou komunitu…
 • Pomoci 10-ti lidem být silnými a moudrými lídry s 6-ti místným měsíčním příjmem a DOSÁHNOUT společně pozitivních změn na celospolečenské úrovni…
 • VYTVOŘIT ze svých webů pokladnici podnikatelské moudrosti & osobního rozvoje, stejně jako efektivní pomůcku k dosažení osobní svobody.
 • ZLEPŠIT obecný pohled veřejnosti na podnikání – jako na činnost přinášející lidem pracovní místa & nové příležitosti, rovněž však zlepšení životní úrovně podnikatele na základě hodnoty poskytované služby či produktu.
 • POSÍLIT pozitivní vibrace a konverzaci ohledně Network Marketingu – obchodním modelu & profesi, jež vytváří SVOBODU, kdy jednotlivec bez zkušeností, kontaktů a minimem či dokonce žádným kapitálem, může s trochou odvahy, touhou a odhodláním ve svém srdci dosáhnout a žít své sny, stejně jako být skutečnou pozitivní silou v životech druhých…

.

.

Mimo jiné to také přinese více pracovních příležitostí pro mnoho lidí z různých oborů, růst ekonomiky a skvělý pocit zúčastněným

 • ZREKONSTRUOVAT či přestavět chátrající tovární objekty a staré hotely a vrátit jim jejich zašlou slávu nebo dát nové využití…
 • ZVÝŠIT turistickou atraktivnost daného místa a podpořit zaměstnanost v regionu…
 • ZRENOVOVAT kostely a památky, abychom měli více míst, kde najdeme více naděje, klidu k rozjímaní a možnost učit se z historie…
 • PODPOŘIT ekologii a návrat zeleně do měst, zvýšit obecnou pohodu a snížit úroveň stresu…
 • POSKYTNOUT povzbuzení, vzdělání, inspiraci a finanční prostředky dětem, které vlastní rodiny nemají…

.

Jak dojde k naplnění Vize?

Samotná vize a její naplnění se může zdát jako nadlidský úkol, pakliže se zaměřujeme pouze sami na sebe – na své nedostatky, omezené znalosti, dovednosti a zdroje a na věci, na které nemáme až takový vliv…

Aby byla Vize naplněna v celé své šíři a velikosti, je zapotřebí těchto 6 pilířů…

.

1. Vyladit mé vlastní myšlení a postoj…

 • Budu ještě více napojený na svého osobního mentora.
 • Stanu se ještě lepším studentem – CD, knihy, semináře.
 • Své poznámky a poznatky budu ještě více sdílet s ostatními – větší a lepší porozumění mě samotného.
 • Budu více snít, rozjímat a meditovat.

2. Oddat se každodenní aktivitě…

 • Velké dveře úspěšně naplněné vize se otáčí na pantech každodenní akce.
 • Tajemství velkého úspěchu je skryto v každodenní rutině.
 • Má každodenní aktivita zahrnuje sled jistých kroků, které jsem sestavil do denní rutiny

.

3. Můj vlastní závazek k zlepšení – natahovat se k Mistrovství…

Dokonalost není potřeba. Je však nutné o ní každý den alespoň usilovat…

 • Stanu se lepším a více empatickým člověkem, mentorem a koučem, se kterým lidé chtějí trávit více svého času.
 • Budu sám lepším příkladem, vzorem a lídrem. Stanu se člověkem, který je více a více hoden následování…
 • Budu i nadále poskytovat kvalitní, zajímavý a hodnotný obsah z praxe – v podobě článků, pdf ebooků, audiobooků a videí, který bude přínosný a lidé jej budou rádi sdílet a doporučovat.
 • Zvýším procento duplikace ve své organizaci tím, že budu hledat & využívat jednoduché metody, které budou schopni aplikovat i lidé, kteří nikdy nepodnikali nebo nemají žádné zkušenosti s prodejem a zjednoduším tak každému v naší organizaci navyšování osobního příjmu…
 • Budu intenzivně studovat a zkoušet nové, efektivní a jednoduché metody, přístupy a strategie, abych pomohl širší škále lidí na různých úrovních znalostí, dovedností a zkušeností využívat svých silných stránek a lidé tak progresivně postupovali ke svým snů a dosahovali trvalého úspěchu.
 • Budu doporučovat nebo poskytovat pouze ty kvalitní produkty, služby nebo systém, jež jsou prověřeny mou vlastní zkušeností a osobně věřím poskytovaným přínosům, díky čemuž budu mít pozitivní vliv na zvětšující se počet lidí zahrnující mé zákazníky a obchodní partnery tak, aby mohli den ode dne žít kvalitnější život bez hranic.

.

.

4. Věrnost mým osobním hodnotám…

Mé hodnoty slouží jako kompas pro mé jednání a popisují, jak se chovám v komunikaci a interakci s druhými a se světem.

Naplnění Vize nutně vyžaduje věrnost etickému kodexu a svým životním hodnotám – žít podle nich a promítat je do všeho, co dělám a vytvářím…

.

Věřím v následující hodnoty, které mi dávají hluboký smysl a se kterými rezonuji…

Ať už se společně potkáme při koučinku, mentoringu či společně budeme spolupracovat, můžete očekávat, že se následující hodnoty budou prolínat naší vzájemnou komunikací a interakcí.

 • ČESTNOST & SLUŠNOST
 • PRAVDA, POCTIVOST & INTEGRITA
 • SVOBODA & ODPOVĚDNOST
 • SILNÁ PARTNERSTVÍ
 • TVOŘIVOST & INOVACE
 • DOBRÉ vs. SKVĚLÉ
 • OTEVŘENOST & DŮVĚRA
 • VRACET POŽEHNÁNÍ

Více o těchto hodnotách si přečtěte zde…

.

5. Zkvalitnit způsob myšlení lidí, se kterými přicházím do kontaktu & spolupracuji…

Většina lidí je napojených na nějaký negativní zdroj informací či zpráv, který v nich vyvolává strach, staví silnou zeď omezení a potlačuje schopnost jedince přemýšlet zdravým selským rozumem – většina lidí tak celý svůj život prožije v průměrnosti…

Osobní rozvoj člověku na druhou stranu umožní plně rozvinout svůj potenciál, dělat lepší rozhodnutí, poskytovat a vytvářet hodnoty, rozvinout osobní prosperitu, být skutečně štědrým člověkem, stát se Mistrem a žít životem bez hranic a dosáhnout neobyčejných věcí a vizí…

Celá Vize a Dílčí cíle se pak zjednoduší na zcela prostou otázku:

Jak mohu ještě více lidí přivádět k Osobnímu Rozvoji…?

Jak mohu ještě více lidí napojit na kvalitnější zdroj informací zahrnující CD, knihy, semináře a osobní koučink & mentoring, jež člověka budou rozvíjet a dávat mu klíče, které jej povedou k Životu bez hranic…?

.

Jakmile se nám podaří ještě více lidí napojit na kvalitnější zdroj informací, o vše ostatní bude postaráno…

Jakmile využijeme dostatek efektivních způsobů, jak lidi přivádět k osobnímu rozvoji, bude více a více lidí, kteří převezmou osobní odpovědnost za svůj život a budou schopni způsobit pozitivní změny na úrovni sama sebe, své rodiny, své komunity…

Stejně tak bude dostatek lidí, kteří mi pomohou k naplnění celé Vize

.

6. Spolupráce s Vámi – návštěvníky mého webu…

Nikoliv jednotlivec, ale týmová spolupráce je to, co vyhrává šampionáty…

Sami jsme každý z nás omezeni. Společně dokážeme cokoliv…

.

Na tento web dorazí kolem 20 000 unikátních návštěvníků každý rok – i Vy jste jedním z nich…

Představte si tu sílu, která se skrývá v 20 000 lidech, kteří dělají jednoduché věci každý den…

.

Co by se stalo, kdyby každý jeden z 20 000 návštěvníků začal myslet v kontextu možností a moci?

 • Co by se stalo, kdybyste pozitivně ovlivnili byť jen 5 nebo 10 lidí za rok a přivedli je k osobnímu rozvoji?
 • Co by se stalo, kdybyste za rok přečetli 5 pozitivních knih a ty byste potom darovali nebo půjčili svým 5-ti či 10-ti přátelům?
 • Co by se stalo, kdybyste za rok jeli na 12 seminářů a pokaždé byste tam sebou někoho nového vzali?

Nevím…

Věřím však tomu, že postupem času něco velkého a pozitivního.

Pojďme to vyzkoušet…

Jestliže je Vaše osobní Vize blízká či podobná Vizi mé, spojme své úsilí a dvě oddělené životní cesty v jednu společnou…

Dohromady bude každý jeden z nás schopen dosáhnout více…

.

Hledáte Vy samotni Finanční Nezávislost & Jste ochotni pro ní pracovat?

Jestliže je finanční nezávislost něco, co hledáte a jste ochotni naučit se efektivněji komunikovat a pracovat a nevzdáváte se při prvním neúspěchu, pak mě kontaktujte přímo nebo vyplňte formulář zde.

Znáte někoho ve svém okolí, kdo chce být Finančně Nezávislý?

Jestliže znáte někoho, kdo touží po kompletní finanční a časové nezávislosti, doporučte mu, aby navštívil tuto stránku. Nebo mi na něj zašlete telefonický kontakt emailem, abych se s ním spojil osobně.

.

Naše spolupráce také může nabrat některou z těchto forem:

1) Čtěte články a sdílejte na sociálních sítích nebo skrze email s ostatními ty z nich, které Vám přinášejí největší hodnotu a jste přesvědčeni, že by je měli číst druzí…
2) Pište do komentářů hodnotnou zpětnou vazbu, názory, doplnění článků…

Články tak získají ještě větší hodnotu pro čtenáře, jestliže budete s ostatními sdílet své vlastní zkušenosti, pohledy a znalosti.

Komunikujte a sdílejte své myšlenky – jsou vítány…

3) Žijte podle toho, s čím v článcích rezonujete a hodí se ve smyslu dosažení Vašich hodnotných ideálů, cílů či snů…
4) Inspirujte ostatní svým osobním příkladem.

Mějte hodnoty, které jsou hodny následování. Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět.

Buďte tím, kdo nese pochodeň a rozsvěcuje tmu kolem sebe.

5) Buďte se mnou v kontaktu skrze email

Nebo se staňte přáteli na sociálních sítích:

Facebook_icon_80icon_youtube_80Google_Plus_80linkedin_small_80twitter_icon_80

 

 

 

Vize – Pár slov závěrem…

Plně chápu, že slova či reference, které čtete na internetu mají jen daleko k pocitu, který získáte, když někoho potkáte osobně – tváří v tvář…

.

Doufám, že tím, že jste prozkoumali:

jste získali konkrétnější představu o tom, kdo jsem a co společně můžeme dosáhnout…

 

Přesto – kontaktujte mě, jestliže máte nějaké další dotazy.

Rád Vás osobně poznám – ať už osobně nebo přes skype.

 

Přeji skvělý den

Robert Slovák

Kouč, Mentor, přítel

 

 

 

 

English version of the Article you will find here…

Tipy a nabídky 5v1